Ukaž mi svůj stůl a řeknu ti, v jaké zemi žiješ

    Jestliže nám jde o ryze národní kuchyni, musíme vycházet především z vlastních zdrojů země. V souboru receptur této kuchařky jsou uvedena jídla především ruská, a proto si připomeňme, z jakých základů čerpá surovinová základna Ruska. Rusko je nejrozsáhlejší zemí světa. Zaujímá 22,3 milionů čtverečních kilometrů, což je téměř jedna šestina veškeré souše. Od Čeljuskinova mysu, který leží za polárním kruhem, až po jižní hranici u Kušky v Turkménii, je vzdálenost 4,5 tisíce kilometrů. Toto území zahrnuje četné přírodní oblasti od tundry až po suché subtropy. Od Baltického moře k Děžněvovu mysu na Čukotce je vzdálenost větší než 9000 kilometrů- celých 11 hodiny časového rozdílu je mezi východní a západní hranicí. Proto jsou klimatické a životní podmínky velice různorodé. Z hlediska zemědělského rozdělení, které se bezprostředně promítá i do charakteru stravy obyvatel, rozdělujeme území Ruska na několik velkých přírodních pásem.
    Arktické pásmo tundry zaujímá 8% území. Možnosti obohacení stolu v této oblasti jsou značně omezené. Lesostepní pásmo má již příznivější podmínky a v současné době se intenzivně rozvíjí produkce ozimých i jarních obilovin, cukrovky, brambor, zeleniny a ovoce, vzrůstá i mléčná a jatečná produkce v odvětvích živočišné výroby. Černozemní step se rozprostírá od Karpat až po Altajské hory. Toto pásmo je zdrojem vysoce kvalitního obilí, především pšenice, ječmene a kukuřice. Jsou zde i četné vinohrady a sady. Černozemné step přechází v suché stepní pásmo a dále v pásmo pouští. Významné místo v potravinářské produkci zaujímají i podhorská a horká pásma, kde se díky subtropickému podnebí daří i citrusovým plodům, vínu, čajovníkové výsadbě a dalším jižním plodinám.
    Rozsah území Ruska se bezprostředně promítá i do rozmanitosti a všestrannosti gastronomie. V naší kuchařce se budeme zabývat středem Ruska – Ruskem ve starší i nové podobě.
    A tak konec cestování a povíme si…

Ukaž mi svůj stůl a řeknu ti, v jaké zemi žiješ