Minerální vody

    Kromě velkého množství léčebných minerálních vod, oplývá Rusko mnoha prameny stolních minerálních vod. Mezi nejznámější, se kterými se při návštěvě Ruska určitě setkáme, patří „Boržomi“, „Narzan“, „Esentkuni“ a „Moskevskaja minerlanaja voda“.